Rentefradrag er en skattemæssig fordel, der giver dig mulighed for at trække de rentebetalinger, du har foretaget på visse lån, fra din samlede skattepligtige indkomst.

Dette kan medføre lavere skattebetaling og økonomisk lettelse for låntagere. Rentefradrag er typisk tilgængelige for boliglån og visse typer af forbrugslån, og det er vigtigt at forstå reglerne og begrænsningerne, der gælder for dette skattemæssige incitament.

Hvad er rentefradrag?

Rentefradrag er et skattefradrag, som du kan få, når du betaler renter på et lån. Det betyder, at du skal betale mindre i skat, fordi du har en udgift til renter. Rentefradraget har til formål at give dig bedre vilkår, når du optager et lån.

Rentefradraget gælder for alle typer af lån, uanset om du låner penge hos en bank, online eller gennem en anden form for låneudbyder. Det gælder for eksempel boliglån, realkreditlån, banklån, forbrugslån, SU-lån og private lån.

Rentefradraget beregnes som en procentdel af de renter, du betaler på dit lån. Procentdelen varierer alt efter størrelsen på dit lån og din indkomst. I 2023 er rentefradraget på 33,6% for de renter, der er betalt på lån under 50.000 kr., og 27% for det samlede betalte rentebeløb på lån over 50.000 kr.

Rentefradraget bliver automatisk indberettet til Skattestyrelsen af din låneudbyder i de fleste tilfælde. Du kan se dine rentefradrag på din årsopgørelse og din forskudsopgørelse på skat.dk. Du skal dog selv indberette dine renteudgifter, hvis du har optaget et lån i udlandet eller hos en privat person.

Rentefradraget betyder, at du kan spare penge på dit lån, fordi du skal betale mindre i skat. Det kan være en god idé at sammenligne forskellige lånetilbud og se på renten, ÅOP (årlige omkostninger i procent) og de samlede omkostninger ved hvert lån. Du bør også overveje din egen økonomi og vurdere, hvor meget du har råd til at betale hver måned og hvor hurtigt du kan betale pengene tilbage.

Hvem er berettiget til rentefradrag?

Privatpersoner og husstande:

Rentefradraget er normalt tilgængeligt for privatpersoner og husstande, der har betalt renter på visse typer af lån. Dette inkluderer personer, der ejer en bolig, har forbrugslån eller studielån, eller har lånt penge til erhvervsmæssige formål. Det er vigtigt at bemærke, at rentefradraget normalt gælder for enkeltpersoner eller par, der indgiver selvangivelse sammen.

Begrænsninger og krav til berettigelse:

Der er visse begrænsninger og krav, der skal opfyldes for at være berettiget til rentefradrag. Nogle af de typiske krav og betingelser kan omfatte:

  1. Boliglån: For boliglån skal lånet være knyttet til køb, opførelse eller renovering af en bolig, og boligen skal være låntagerens primære bopæl. Der kan være specifikke krav til, hvor længe boligen skal anvendes som primær bopæl.
  2. Forbrugslån og studielån: Kravene til disse lån kan variere afhængigt af den gældende lovgivning og skatteregler. For eksempel kan studielån kræve, at låntageren er indskrevet på en anerkendt uddannelsesinstitution, og rentefradraget kan være begrænset til en bestemt periode efter endt uddannelse.
  3. Lån til erhvervsmæssige formål: For lån, der er taget til erhvervsmæssige formål, kan rentefradraget være begrænset til de renter, der er relateret til indkomstgenererende aktiviteter eller investeringer. Der kan være yderligere krav til dokumentation af formålet med lånet.

Undtagelser og specifikke betingelser:

Det er vigtigt at bemærke, at der kan være undtagelser og specifikke betingelser, der gælder for rentefradraget. Nogle lån eller lånetyper kan være udelukket fra fradragsmuligheden, og der kan være øvre grænser for det tilladte fradrag. Der kan også være ændringer i lovgivningen, der kan påvirke, hvem der er berettiget til rentefradrag og betingelserne for at opnå det.

Det anbefales altid at konsultere en skatterådgiver eller gennemgå de aktuelle skatteregler for at sikre, at du opfylder kravene og betingelserne for rentefradraget. Ved at forstå disse aspekter kan du maksimere de skattemæssige fordele og undgå eventuelle fejl eller misforståelser i forbindelse med rentefradraget.

Typer af lån, der kan omfattes af rentefradrag

Boliglån og realkreditlån:

  1. Køb af bolig: Boliglån, der er taget til køb af en bolig, er normalt berettiget til rentefradrag. Dette omfatter lån, der er brugt til at finansiere købet af en ejerbolig, såsom et hus, en lejlighed eller en andelsbolig. Rentefradraget kan gælde for både første gang købere og personer, der har tidligere ejendomskøb.
  2. Opførelse og renovering af bolig: Hvis du har taget et lån til at opføre eller renovere din bolig, kan du også være berettiget til rentefradrag. Dette gælder for lån, der er brugt til at finansiere byggeprojekter, tilbygninger, renoveringer og andre forbedringer af din eksisterende bolig. Det er vigtigt at bemærke, at rentefradraget normalt kun gælder i perioden, hvor arbejdet faktisk udføres.

Forbrugslån og studielån:

Forbrugslån og studielån kan også i visse tilfælde kvalificere sig til rentefradrag. Forbrugslån kan omfatte lån til køb af bil, møbler, elektronik eller andre forbrugsgoder. Studielån, der er taget for at finansiere videregående uddannelse, kan også være berettiget til rentefradrag. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der kan være specifikke betingelser og begrænsninger for at kvalificere sig til rentefradrag for lån som forbrugslån til unge studerende.

Lån til erhvervsmæssige formål:

Lån, der er taget til erhvervsmæssige formål, kan også i visse tilfælde være berettiget til rentefradrag. Dette kan omfatte lån til at starte eller udvide en virksomhed, lån penge som selvstændig, investeringslån eller lån brugt til indkomstgenererende aktiviteter. Rentefradraget kan normalt kun omfatte de renter, der er direkte relateret til indkomstgenereringen eller investeringen.

Det er vigtigt at huske på, at betingelserne og begrænsningerne for rentefradrag kan variere afhængigt af den gældende lovgivning og skatteregler. Der kan være øvre grænser for det tilladte fradrag, og visse lån eller lånetyper kan være udelukket fra fradragsmuligheden.

Sådan ændrer du dit rentefradrag

Du kan finde og foretage ændringer i dit rentefradrag for det foregående år i din årsopgørelse på skat.dk.

Hvis du ønsker at ændre dit rentefradrag for det aktuelle år, skal du i stedet gå ind i din forskudsopgørelse.

Hvis du betaler renter på lån, som ikke automatisk bliver indberettet til Skattestyrelsen, skal du oplyse dine renteudgifter i rubrik 44 i din årsopgørelse.

Renteudgifter og gæld i udlandet skal oplyses under henholdsvis rubrik 432 og rubrik 493 i årsopgørelsen.

Hvor meget kan jeg få i rentefradrag?

Rentefradrag er et skattefradrag, som du kan få, når du betaler renter på et lån. Det betyder, at du skal betale mindre i skat, fordi du har en udgift til renter. Rentefradraget har til formål at give dig bedre vilkår, når du optager et lån.

Rentefradraget gælder for alle typer af lån, uanset om du låner penge hos en bank, online eller gennem en anden form for låneudbyder. Det gælder for eksempel boliglån, realkreditlån, banklån, forbrugslån, SU-lån og private lån. Hvor meget du kan få i rentefradrag afhænger af størrelsen på dit lån og din indkomst. I 2023 er rentefradraget på 33,6% for de renter, der er betalt på lån under 50.000 kr., og 27% for det samlede betalte rentebeløb på lån over 50.000 kr.

Det betyder, at du kan trække en procentdel af dine renteudgifter fra i din skattepligtige indkomst. Det vil mindske din skat og give dig flere penge til rådighed. For at illustrere det, kan vi se på et eksempel:

Du har et lån på 10.000 kr., som du betaler 12,5% i renter på om måneden. Det svarer til 1.250 kr. i renteudgifter om måneden.

Af de 1.250 kr. kan du trække 33,6% fra i skat. Det svarer til 420 kr. i rentefradrag om måneden.

Det betyder, at du reelt kun betaler 830 kr. i renter om måneden (1.250 kr. – 420 kr.).

Du sparer altså 420 kr. om måneden i skat på grund af dit rentefradrag. Vær dog opmærksom på, at dine renter bliver indberettet hver 3. måned. Du kan se dine rentefradrag på din årsopgørelse og din forskudsopgørelse på skat.dk. Du skal dog selv indberette dine renteudgifter, hvis du har optaget et lån i udlandet eller hos en privat person.

Hvordan fordeles rentefradrag?

Rentefradrag fordeles normalt mellem de enkelte skatteydere i henhold til deres individuelle lån og renteudgifter. For at fordele rentefradraget korrekt skal hver skatteyder oplyse deres egne renteudgifter og lån i deres selvangivelse eller årsopgørelse, hvad enten de har lån på 70.000 kr. eller 80.000 kr.

I tilfælde af at der er fælleslån eller fælles renteudgifter, fordeles fradraget typisk mellem parterne i forhold til deres ejerandel eller økonomiske bidrag til lånet. Dette kan ske gennem en aftale mellem parterne, hvor de beslutter, hvordan rentefradraget skal fordeles.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er den enkelte skatteyders ansvar at oplyse og dokumentere deres egne renteudgifter korrekt. Skattemyndighederne vil normalt kontrollere oplysningerne og kan anmode om dokumentation, såsom lånepapirer eller renteopgørelser fra långivere, for at verificere renteudgifterne.

Når rentefradraget er fordeles korrekt mellem skatteydere, vil det blive anvendt til at reducere den skattepligtige indkomst for hver enkelt person. Dette kan resultere i lavere skattebetaling for de enkelte skatteydere, hvilket kan give økonomisk fordel.