I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 1. kvartal 2023 kommer det frem, at flere banker i Danmark har valgt at stramme deres kreditstandarder over for privatkunderne.

Af de 15 adspurgte banker rapporterede 8 af kreditcheferne om disse stramninger. Samtidig oplever en betydelig del af bankerne en lavere efterspørgsel efter lån fra deres eksisterende privatkunder. Hovedårsagen til den faldende efterspørgsel i 1. kvartal er stadigvæk den fortsatte opbremsning i antallet af bolighandler.

Bankerne har justeret deres kreditpolitik

Bankerne har reageret på den økonomiske situation og justeret deres kreditpolitikker for at imødekomme de ændrede markedsvilkår. Stramning af kreditstandarder indebærer typisk øgede krav til låntagernes kreditværdighed og øget dokumentation for indkomst og økonomisk stabilitet.

Disse stramninger har til formål at reducere risikoen for misligholdelse og beskytte bankernes balance. Men samtidig kan de også påvirke privatkundernes muligheder for at opnå lån og finansiering.

Stigende krav til rådighedsbeløb

Med de strammede kreditstandarder kan det blive sværere for privatkunder at få godkendt deres låneansøgninger, især hvis de har en mindre stabil økonomisk situation eller tidligere betalingsproblemer.

Bankerne vil være mere forsigtige med at yde lån til disse kunder for at begrænse risikoen for tab. Dette kan skabe udfordringer for enkeltpersoner, der har brug for finansiering til boligkøb, bilkøb eller andre større investeringer.

Samtidig er den faldende efterspørgsel fra eksisterende privatkunder et tegn på de økonomiske usikkerheder og den nedadgående tendens på boligmarkedet. Bolighandlernes antal er fortsat begrænset, hvilket påvirker bankernes låneefterspørgsel. Færre bolighandler betyder færre lånemuligheder og mindre behov for finansiering fra privatkunder.

Den stramme kreditpolitik og den lavere efterspørgsel kan have konsekvenser for økonomien som helhed. Når privatkunder har sværere ved at få lån, kan det begrænse deres købekraft og påvirke forbrugsaktiviteten. Dette kan igen påvirke forskellige sektorer i økonomien, herunder detailhandel, ejendomssektoren og byggeindustrien.

Det er vigtigt at overvåge udviklingen nøje og evaluere de potentielle virkninger af de stramme kreditstandarder på både privatkunder og den overordnede økonomi. Bankerne skal fortsat finde den rette balance mellem at sikre deres egne interesser og samtidig understøtte økonomisk vækst og adgangen til finansiering for privatkunder.